18.01.
18.01. 08:45
18.01. 08:50
18.01. 08:55
18.01. 09:00
18.01. 09:05
18.01. 09:10
18.01. 09:15
18.01. 09:20
Kamera: Luka Podurinj | Izrada: NetCom